Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spė́ja
Straipsnelis:
*spheh1i̯- (seniau *sbheh1i̯- ?) ‘tarpti, vešėti, būti sėkmingam’ (Pokorny IEW 983). Praes. *sphéh1i̯-e-ti atsispindi ved. sphā́yate, s. sl. spějǫ, lie. spė́ja, Perf. *sphi-sphóh1i̯-e atsispindi lytyje het. išpāi (entredupl.); PPP *sphh1i̯-tó- > *sphə1-tó- > ved. sphītá-; čia priklauso adj. *sphə1-t-iho- lytyje lo. spatium; -ti- Abstr. *sphéh1i̯-ti̯-s > *sphéh1-ti-s lytyje ved. sphātí- ‘nu(si?)penėjimas, tarpimas’ […] -ro- Adj. *sphh1i̯-ró- > *sphi-ró-, pagal Calandišką kompozicinę formą (*sphh1i̯-i̯- > *sphh1-i̯-) *sphh1-i- perdirbtas į *sphh1-ró- > *sphə1-ró- > ved. sphirá-, s. sl. sporъ, s. v. a. spar, lo. prosper(us). Čionai turbūt priklauso ir -o- infiksalinis darinys (seno -men- vedinio pagrindu *sphéh1i̯-mn > praide. *sphéh1mn̥) ‘putos’, iš seno *sphóh1i̯-no-s/-ne-h2 > praide. *(s)pói̯h1-no-s/-na-h2 lytyse ved. phéna-, s. sl. pěna, pr. spoayno (prabaltų *spā́inā), su analogišku -m- lo. spūma, s. v. a. feim […] [62]
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 62

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas