Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spal̃gena
Reikšmė:
Oxycoccus quadripelatus Gilib.
Straipsnelis:
Į vieną žodžių šeimą skiriami la. spal̂gs ‘akinamas, ryškus’, la. spal̂dzêt (ir spal̂gât) ‘raibuliuoti, bliksėti (skysčio paviršiuje)’, spul̃guot (spùlguôt), lie. spal̃gena ‘Oxycoccus quadripelatus Gilib.’ (dėl motyvacijos plg. spañguolė ‘t. p.’ : spingė́ti ‘spygsoti, žibėti, silpnai šviesti’, la. spuoguôt, -ât ‘spindėti, žvilgėti’) [ir kt.] – tai vis galimi ide. *(s)p(h)el-(g)- ‘spindėti, žibėti, bliksėti’ atstovai (žr. Pokorny I 987, Fraenkel LEW 858t., Mayrhofer KEWA II 395t.).
Šaltinis:
Urbutis 1972a, 57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas