Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spándyti
Straipsnelis:
Pr. auschpāndimai ‘vilioti’, ‘atrinkinėti’ susideda iš priešdėlio au- ir šaknies schpānd-, kuri, daugelio nuomone, sudaryta vok. spann(en) pagrindu, plg. ab-spannen, žr. Bezzenberger KZ 44, 1911, 302; Trautmann APSpr. 308; Endzelīns SPV (plg. t. p. lie. spandis, la. spanis iš v. v. ž. span, žr. Prellwitz Bestandteile 1891, 58); kitų nuomone, tai pirminis žodis, su kuriuo siejami sl. *pǫditi (plg. r. пу́ди́ть), slov. spộd, s. le. spąd, v. v. ž. span ir lie. spáudyti ‘spausti’, spęsti, la. spúosts (Zubatý AfsPh 16, 1894, 408 = StČl. I, 2, 1949, 112).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I, 166–167
Antraštė:
spándyti
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. Kartais naujadaras padaromas iš šaknies varianto arba paralelinės šaknies. *(s)pen-d- ‘ziehen, spannen’: lo. pendeō ‘hange’, s. lie. spándau ‘spanne’, s. esl. pęndь ‘Spanne’.
Šaltinis:
Oettinger 2004, 188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas