Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spaneris
Straipsnelis:
spaneris ‘megztinis, trumpas apsiaustas’. K. Alminauskio nuomone, galėjęs kilti iš vokiečių kalbos, plg. vok. spannen ‘tempti, užmauti’ (Alm 117). Kiti šaltiniai žodžio nepaliudija.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas