Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spañgis
Straipsnelis:
[Recenzuojamas BA. Stafeckos straipsnis] […] autorė, atsižvelgdama į geografiją, norėtų kitaip nei Endzelynas aiškinti la. spaņģis ‘kibiras’. Tačiau vienoks ar kitoks orientavimasis į estų pang ‘t. p.’ susiduria su fonetinėmis kliūtimis. Dar svarbiau, kad toks aiškinimas verčia nenatūraliai atskirti tokios pat kilmės lie. spañgis bei spangė̃ (šalia spandis) ‘t. p.’. Net visai vietoje būtų klausimas, ar estų žodyje irgi nereikėtų įžiūrėti tą patį (netiesioginį?) germanizmą.
Šaltinis:
Urbutis 1989b, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas