Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spéigas
Reikšmė:
didelis šaltis
Straipsnelis:
žr. spigėti
Šaltinis:
Urbutis 1972a, 58–60
Antraštė:
spéigas
Straipsnelis:
žr. vaikas
Šaltinis:
Nilsson 2001, 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas