Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spiẽsti
Straipsnelis:
Pr. paycoran ‘Sebengestirne’ E 6: pr. paycoran taisytinas į paytoran (E raidės c taisymą į t […] galėtume net ir konjektūra nelaikyti ), kuris yra *paitāran (t. y. *paitɔ̄ran) arba *paituran ar net *paitaran (o-kamieno nom. sg. n.) – priesagos [plg. lie. -ora- (resp. -ura-, -ara-), žr. Skardžius ŽD 302–309] vedinys iš verbalinės (ar nominalinės < verbalinės) šaknies pr. *pait- resp. *peit- (: *pit-) ‘spiesti(s), spisti’, giminiškos su rytų bl. *speit- (: *spit-) > lie. spiet-ė resp. spiesti ‘schwärmen; konzentrieren, einen Schwarm abgeben’ (spi̇̀sti), la. spiêst ‘schwärmen’; dėl santykio pr. *peit- : rytų bl. *speit-, plg. pvz. lie. kėtė : skėtė ir pan. Taigi pr. paycoran (E 6) reiškė ‘(žvaigždžių) spiečių’ > ‘(žvaigždžių) sietyną, die Plejaden…’.
Šaltinis:
Mažiulis 1979c, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas