Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spigė́ti
Reikšmė:
spindėti
Straipsnelis:
[58] Spindėjimas, šviesumas ir aukštas tonas, skambūs, intensyvūs garsai kalbose dažnai reiškiami tos pačios šaknies ar net visai tais pačiais žodžiais. Šalia lie. spigė́ti ‘spindėti’, spygsė́ti ‘tarpais žybsėti’, la. spigulis ‘jonvabalis; blizgutis’ [ir kt.] yra lie. spiẽgti ‘rėkti cypiamu, plonu balsu; spengti’, su-spìgti ‘surikti spiegiamu balsu’, la. spigât ‘spiegti, šaižiai rėkti’ [ir kt.]. [60] Šalia jau minėtų spigė́ti ‘spindėti’, spygsė́ti ‘tarpais žybsėti’ yra ne tik spiẽgti ir kitus garsus reiškiančių žodžių, bet ir spìginti ‘labai šalti’ (kuris greta vartojamas reikšme ‘labai šviesti’), spéigas ‘didelis šaltis’, spéigėti ‘labai šalti, spiginti’.
Šaltinis:
Urbutis 1972a, 58–60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas