Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spil̃gti
Straipsnelis:
Labai įdomus Macheko (Machek²460) siūlymas č. trm. plh (< pьlgъ) ‘varputis (piktžolė)’ [138] gretinti su lie. spil̃gti ‘vysti’, spel̃gti ‘stelbti, gožti (augalus)’
Šaltinis:
Аникин 1981 (1983), 138–139
Antraštė:
spi̇̀lgti
Straipsnelis:
Gr. φελγύνει: ἀσυνεῑεῖ, ληγεῖ ‘jis yra kvailas, jis kliedi’ (Hsch.). […] Gali būti *u kamieno denominatyvas; nuo Hoffmanno, BB 18, 1892, 154 φελγύνω gretinama su s. i. phalgú- ‘silpnas, menkas, bevertis’ (žr. Mayrhofer, Et. Wb. Altind. 2, 396), lie. spi̇̀lgti ‘nykti’ – sakoma apie augalus, kuriems trūksta šviesos (žr. Fraenkel, LEW 870). Šios etimologijos kritika Hiersche, Ten. aspiratae 147 ir toliau. Bet kuris etimologinis bandymas liks bergždžias tol, kol graikų kalbos faktai nebus išaiškinti.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1185–1186

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas