Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spindùs
Straipsnelis:
La. spuôžs ‘šviesus, šviečiantis’, spuôds ‘t. p.’ : lie. spindùs ‘spindintis, blizgantis’. La. spuôžs (< bl. *spandus – plg. ME III 1036) turi izoliuotą vokalizmą – a laipsnis randamas tik iš būdvardžio išvestuose žodžiuose. Lie. spindùs turi vokalizmą iš spìndi, spiñdi, spìndžia, spìnda (-ė́jo, -ė́ti), la. spîdu (-ẽju, spîdêt). Senesnis vokalizmas yra bl. *spandus.
Šaltinis:
Vanags 1994, 42
Antraštė:
spindùs
Reikšmė:
spindintis, blizgantis
Straipsnelis:
žr. spindus
Šaltinis:
Vanags 1994, 42

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas