Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spingsė́ti
Reikšmė:
silpnai šviesti
Straipsnelis:
Spindėjimas, šviesumas ir aukštas tonas, skambūs, intensyvūs garsai kalbose dažnai reiškiami tos pačios šaknies ar net visai tais pačiais žodžiais. Šalia lie. sping(s)ė́ti ‘silpnai šviesti’, spingulỹs ‘žiežirba’, spañguolė ‘spalgena’, la. spīguôt (spigât) ‘spindėti, blizgėti, žibėti’ [ir kt.] – lie. speñgti ‘zvembti’, la. spīga ‘švilpynė, dūdelė; stiegara, spaiglys’ (la. spìegt ‘cypti, pypti, spiegti, spengti’ gali būti tiek lie. spiẽgti, tiek ir speñgti atitikmuo).
Šaltinis:
Urbutis 1972a, 58

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas