Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spingylỹs
Reikšmė:
‘kibirkštis’
Straipsnelis:
žr. spingėti
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1184–1185
Antraštė:
spingulỹs
Reikšmė:
žiežirba
Straipsnelis:
žr. spingsėti
Šaltinis:
Urbutis 1972a, 58

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas