Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spitėlė
Reikšmė:
‘adata, smeigtukas’
Straipsnelis:
Vak. sl. *pitvati ‘skrosti’, ‘darinėti’ ir pan. < ide. *(s)p(h)ē̆i-/*(s)p(h)ī- ‘užaštrintas pagalys’. Šios šaknies refleksai – sl. pila ir lie. spitėle [spitėlė̃? R. B.], spitulė̃ ‘adata’, ‘smeigtukas’ [Schuster-Šewc 14, 1070]. [Čia Schuster-Šewc vysto Macheko hipotezę, plg. Machek² 452]. Dėl sl. *pitvati ‘pjauti, darinėti’ priskyrimo ide. *(s)p(h)ē̆i- lizdui dar plg. lo. secespita ‘aukojimo peilis’ antrąjį komponentą [Pokorny I, 982]. Nuo vak. sl. *pitvati le. trm. pistwić się ‘būti susitaršusiam’, č. trm. pístvat ‘pjauti, darinėti buku peiliu’ skiriasi s prieš t buvimu. t : st variantiškumas būdingas kai kurioms slavų tarmėms. Kamienas *pitvati turbūt turėjo variantus *pist(v)ati / *pist(v)iti sę.
Šaltinis:
Варбот 1986–1987 (1989), 60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas