Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spi̇̀tras
Straipsnelis:
Frenkelio (LEW) nuomone lie. spi̇̀ „trumparegys, shortsighted“ (: ap-spìsti „apstoti aplinkui, susirinkti aplinkui ką nors“) giminiškas lo. leksemai spissus. Tačiau Ernout-Meillet pastarąjį lo. žodį gretina su la. spiêdu ir t. t. Frenkelio dvejonės dėl la. lyties (dėl kirčio) dabar išsisklaido, kadangi la. spiêdu pamatavimas šaknimi *speid- paaiškinamas Vinterio pailgėjimu. Siūlau laikyti, kad bl. kalbose neutralioje pozicijoje susiformuoja porinė šaknis *speit- (< *speid-) ir kad IEW 984 būtų atitinkamai priderintas.
Šaltinis:
Hamp 1987b, 113
Antraštė:
spi̇̀tras
Straipsnelis:
žr. spindėti
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 216

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas