Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sprą́stas
Straipsnelis:
…lie. sprą́stas ‘Spanbrett zum Strecken von Leinwand’ pagal reikšmę atitinka slov. sprostȋ (f. pl.) < *spr̨stь šalia bendraslaviško pręsti ‘spinnen’ … lie. sinonimas sprénglys turi ekvivalentą – slov. sinonimą spróga (< *spr̨nga) […]
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas