Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sprogà
Reikšmė:
plyšys, įskilimas
Straipsnelis:
Gr. σφρᾱγίς jonėnų σφρηγίς, -ῖδος f. ‘antspaudas’ […] Neaiškus techninis terminas. Po Prellwitzd bei J. Diehl, Sphragis. Eine semasiologische Nachlese, Diss. Giessen, 1938, 1 ir t., turima galvoje lyginimas su lie. sprogà ‘plyšys, įskilimas’, sprógti. Antspaudas, spaudžiant jį į vašką arba molį, sukelia trenksmą. Toks pat požiūris Schwyzer, Gr. Gr. 1, 465, kuris dėl reikšmės sugretina su lo. bulla. Friskas kelia klausimą, ar σφραγίς neprimena karštos medžiagos traškėjimo, pirma, plg. r. pečati ‘antspaudas’ giminiškas su peku ‘kepti’, antra, σφαγαγεῦντο reikšme ‘spragsėti’ Od. 9, 390. Šios hipotezės lieka atviros, o σφαραγέομαι taip pat yra neaiškus (plg. s. u.). Kita kryptimi bandoma ieškoti ryšio su φράσσω. Skolinio hipotezės negalima nei įrodyti, nei paneigti, -antspaudo vartojimas egėjiškame pasaulyje yra pragraikiškas.
Šaltinis:
Chantraine DEG 4, 1078

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas