Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spulė́ti
Reikšmė:
būti labai taupiam, šykščiam, labai taupyti
Straipsnelis:
Veiksmažodį spulė́ti, spùli (spùla) ‘būti labai taupiam, šykščiam, labai taupyti’ gretinant su spulùs ‘šykčiai taupus’ įmanoma kalbėti apie denominatyvinę darybą. Plg. tos pačios šaknies ir semantikos spulénti, spùlinti (-yti), spulióti (LKŽ XIII 550). Visgi atsižvelgus į sinchroninę u kamieno būdvardžių darybą, spulùs greičiausiai laikytinas spulė́ti vediniu. Veiksmažodžio etimologija kol kas neaiški, siūlyta sieti su s. v. a., v. v. a. spulgen ‘pflegen’ (Zupitza 1896, 25; LEW 884).
Šaltinis:
Pakerys 2006, 78

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas