Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spùrgas
Straipsnelis:
Gr. ἀσφάραγος masc. ‘šparagas’, o dažniausiai ‘ūgis, jaunas ūgis’. Jokio įrodomo ryšio su ἀσφάραγος 1 ‘φάρυγξ’. Galvojama apie σφαραγέομαι ‘išsipūsti, skilti’ ir t. t., lie. spùrgas, s. i. sphū́rjati ‘trykšti’ ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG 1, 130
Antraštė:
spùrgas
Straipsnelis:
Gr. σπαργάω ‘špusti, būti pasiruošusiam pasirodyti’ […]. Ekspresyvi šaknis. Galbūt nėra negalima prisiminti lo. spargō ‘išlieti, skleisti’ ir t. t., av. sparɘga- m. ‘kablys’, fra-sparɘga- ‘atžala, ūgis, šaka’. Kiti germ. ir baltų kalbų žodžiai, kaip s. ang. sproec ‘atžala, ūgis’, lie. spùrgas, yra nurodyti Frisko bei Pokorny 996 ir toliau, kur randame jų didžiulę, tačiau neaiškią, šeimą. Pasirodytų tikėtina gretinti su gr. ἀσφάραγος, ἀσπάραγος, σφαραγέομαι. Žr. Hierche, Tenues Aspiratae 197–199.
Šaltinis:
Chantraine DEG 4, 1032
Antraštė:
spùrgas
Straipsnelis:
Gr. aspharagos (ἀσφάραγος arba ἀσπάραγος, Diosc. 2. 125) reiškė ‘šparagas’, kurio dvi rūšys (a. acutifolius ir a. aphyllus) Graikijoje yra įprastos. Šie augalai yra žinomi savo valgomais ūgiais ir, vadinasi, giminiški lie. spùrgas, s. i. sphūrjati ‘dygsta’ + priešdėlis a (ide. *sphereg-).
Šaltinis:
Carnoy 1959, 41
Antraštė:
spùrgas
Straipsnelis:
žr. šeivamedis
Šaltinis:
Witczak 1992, 201–208

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas