Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spygliúotas
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. szpiglowy ‘iglasty’, br. trm. шпiгл'евы yra skoliniai iš lie. spygliúotas.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 86

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas