Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spýkėrė
Straipsnelis:
Dažni variantai su priebalsiais s ir š, ypač prieš p, t, pvz.: spýkėrė ‘javų sandėlis, klėtis’ (Rytų Prūsijos lie. raštuose nuo XVI a.), spýkeris (Prk.) ir špýkėrė (Rytų Prūsijos lie. raštuose nuo XVI a., Rsn, Plšk), špykėrė̃, špýkėris (vok., pietvak. Lietuva), plg. v. v. ž. spīker ‘t. p.’ (K. Schiller, A. Lübben Mittelniederdeutsches Wörterbuch, 1931), Pr. vok. špi̇̂ker ‘t. p.’ (Alminauskis DLL) […] [157] Lie. skoliniai su garsais s, š yra kilę iš skirtingų vok. tarmių. Skoliniai su s prieš priebalsius dažniausiai atėjo [158] iš vok. ž. tarmių ir yra senesni, o su š – iš vok. a. tarmių arba iš suaukštaitintų žemaitiškų žodžių ir yra vėlesni.
Šaltinis:
Čepienė 1996, 156
Antraštė:
špýkėrė
Straipsnelis:
žr. spykerė
Šaltinis:
Čepienė 1996, 156
Antraštė:
spykerė
Reikšmė:
daržinė, klėtis
Straipsnelis:
Skolinys iš vokiečių žemaičių kalbos, fiksuotas J. Bretkūno Biblijoje: spykerė ‘daržinė, klėtis’
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas