Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sragùs
Reikšmė:
griežtas, žiaurus, piktas, staigios kalbos, šiurkštus, užsispyręs
Straipsnelis:
[259] Nesselmanno, Kuršaičio, Brücknerio, Fraenkelio teigiama, kad žodžio lie. stragùs žemaitiškasis variantas sragùs, yra paskolintas iš le. srogi. Nuomonei, kad žem. sragùs yra slavizmas, nepritaria šio žodžio geografija ir jo fonetinė variacija lie. kalbos tarmėse. [260] Jei žem. sragùs būtų skolinys, tai jis pirmiausia būtų vartojamas betarpiškai su lenkų kalba besiribojančiose lie. tarmėse. Bet čia vartojamas stragùs. Žem. sragùs gali būti kilęs iš stragùs, nes jis daugiausia vartojamas tame plote, kur t tarp s ar š ir r gali išnykti, plg. sragùs, srė́nos, ašrùs (Kalnalis) ir kitų žem. dial. stragùs, strė́nos, aštrùs.
Šaltinis:
Karaliūnas 1968, 259–260

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas