Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sráužolė
Reikšmė:
Schafgarbe, Achillea millefolium; Wasserpflanze
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos pavyzdžiai su sinkopuotu pokirtiniu balsiu (jei po sinkopės susidaro VR tipo diftongas [R = , , r, l, m, n], jis gauna akūtą): […] sráužolė greta srãvažolė ‘Schafgarbe, Achillea millefolium; Wasserpflanze’ – dūrinys iš sravà ‘Fließen, Bluten, Blutfluß; Menstruation’ ir žolė̃ […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas