Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sraumė̃
Reikšmė:
‘srovė’
Straipsnelis:
*srou̯-no- lytyje lie. sraũnas, -nùs ‘schnell flieβ’ atrodo kaip iš dalies specializuota reikšme gautas formos *srou̯-mo-/ -mah₂ (germ. *strau-ma- ‘srovė’, lie. sraumė̃ „t. p.“) pirmtakas.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 196

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas