Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
srãvinti
Straipsnelis:
Bendraide. žodis – arm. aṙoganem (taip pat oṙoganem) ‘(su)drėkinu, apvandeninu’, aṙu, gen. aṙvi arba aṙvoy ‘maža upė, kanalas, vandens griovys’. [Lit.: Hübschmann Armen. Grammatik I 421, 420; Walde-Pokorny II 702 t., Adjarian Arm. Wurzelwörterbuch I 524, 524, VII 92]. Šio žodžio etimologija neaiški; Adjarianas I 527 t. t. laikosi senos pažiūros, kad žodis priklausąs ide. šakniai *sreu- ‘tekėti’. Tuomet pamatinė aṙu forma [78] galėtų būti *sruios arba *srutis. Pastarąją alternatyvą paremtų s. i. srutiḥ ‘tekėjimas’ ir gr. ῥύσις. Armėnų aṙoganem veiksmažodžio daryba greičiausiai primena lie. srãvinu ‘mache bluten’ (Bugge, IF 1, 451). Kitaip būtų, jei V. Pisanio tiesa – armėnų kalbos aṙu sieti su gr. ἀρύω, ἀρύτω.
Šaltinis:
Solta 1960, 77–78

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas