Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sriuba
Straipsnelis:
Ide. k. žodžių, žym. sąv. „sriuba“, etim. šaltiniai gana įvairūs. Dalis žodžių kilę iš ide. *yeu- „maišyti, jungti“ (gr. ζωμός „sultys; sriuba“, lo. iūs; lie. jūšė „žuvienė“, rus. ucka „t. p.“, pr. juse; s. sl. jucka; s. i. yūsa ir t. t.). Dabar V. Europoje paplitęs sriubos pav. siejamas su vid. lo. suppa „duonos gabaliukas (pamirkytas piene, sriuboje ir t. t.)“, s. ang. soppe „t. p.“ ir t. t. < ide. *seup-, *seub- „spausti sunką“. Dar kiti pavadinimai siejami su „virti“, „karštas“, „pilti“, „druska“ ir t. t. Lie. sriuba, la. strēbiens < lie. sriobti, srėbti, la. strebt, kurie gimin. lo. sorbere, gr. ῥοφέω „siurbčioti, gurkšnoti“.
Šaltinis:
Buck 1949, 369
Antraštė:
sriubà
Reikšmė:
Suppe
Straipsnelis:
žr. srėbti
Šaltinis:
Schall 1966, 30–31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas