Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sriuõbti
Reikšmė:
schlürfen
Straipsnelis:
žr. srėbti
Šaltinis:
Schall 1966, 30–31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas