Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
srovinė aukšlė
Straipsnelis:
žr. aukšlė. Pateikiami slavų kalbų srovinės aukšlės (Alburnoides bipunctatus L.) pavadinimai.
Šaltinis:
Усачева 1974 (1976), 99–105

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas