Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sruvùs
Straipsnelis:
Didoka grupė žodžių su a//u yra susijusi su bl. kalbų balsių kaitos a eilės įėjimu į u eilę skirtingose šnektose: sravùs//sruvùs//srovùs; sravénti//sruvénti//srovénti.
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas