Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stãčias
Reikšmė:
stehend
Straipsnelis:
žr. bergždė
Šaltinis:
Solta 1966, 35
Antraštė:
stãčias
Straipsnelis:
Nemaža dalis formanto -čia (ide. ti̯o- ir ti̯ā-) darinių – antrinės būdvardinės dalyvinės formos, plg. lie. stãčias (< *stə₂-ti̯o- ← *stə₂-to- ~ √*steh₂- ‘stovi’, plg. lie. stãtas, gr. στατός).
Šaltinis:
Vijūnas 2011, 187
Antraštė:
stãčias
Straipsnelis:
žr. status
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas