Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stabùs
Reikšmė:
nustabus, nepaprastas; pastabus, smalsus
Straipsnelis:
Lie. stabùs ‘nuostabus, nepaprastas; pastabus, smalsus’ gali būti laikomas senesniu už lie. stebùs ‘darantis stebuklus, keliantis nuostabą’ dėl platesnio vokalizmo laipsnio vartojimo vardažodžiuose, plg. lie. stabà ‘stebėjimas, įsižiūrėjimas’, stãbas ‘statula’, la. stabs ‘Pfosten, Pfahl’ (stãbo (stãbė, stabýti) ‘stebinti’ ir stẽbi, stẽbia (stebė́jo, stebė́ti) ‘atidžiai žiūrėti’, stem̃ba (stẽbo, stèbti) ‘imtis stebėti’).
Šaltinis:
Vanags 1994, 37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas