Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stakiẽtas
Straipsnelis:
Dažni [germanizmų] variantai su prieb. s ir š, ypač prieš p, t, pvz.: […] stakiẽtas ir štakiẽtas „tvoros statinis; lentelių tvora“ (paplitęs šiaurės, vakarų ir pietvak. Lietuvoje), plg. v. v. ž. stacket „lentelių, kuolų tvora“, pr. vok. stakêt „lazda tvorai, lentelių tvora“ (Preussisches Wörtebuch… von. H. Frischbier, 1882, II, 360), n. v. a. Stakét „statinė tvora“. […] [157] Lie. skoliniai su garsais s ir š yra kilę iš skirtingų vok. tarmių. Skoliniai su s prieš priebalsius daugiausia atėjo [158] iš vok. ž. tarmių ir yra senesni, o su š – iš vok. a. tarmių arba iš suaukštaitintų žem. žodžių ir yra vėlesni.
Šaltinis:
Čepienė 1996, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas