Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stãklė
Reikšmė:
„Lisse vom Leiterwagen“
Straipsnelis:
stacle E. 197 „atrama, ramstis (prie namo)“: lie. stãklė ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 606.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 313
Antraštė:
stakle
Straipsnelis:
[Germ. kalbų priesaga l (pastaroji paveldėta iš ide. prokalbės) vediniai puikiai pasitarnauja tyrinėjant germ. kalbų tarpusavio giminystės laipsnį. Čia pateikiami vakarų ir šiaurės germ. kalbų priesagos l vediniai, turintys atitikmenų kitose ide. kalbose (go. kalba neteikia pavyzdžių):] 10. (tik bl.) s. isl. stagl ‘ratas, Rad’, norv. stagla ‘kuolas, baslys, Pfahl’, aleman. stagele ‘Gabelstütze’, s. isl. stegla silpnosios asmenuotės v. iš stagl; lie. stakle, la. staklis ‘kuolas, Pfahl’.
Šaltinis:
Snyder 1989, 428
Antraštė:
stãklė
Reikšmė:
pole
Straipsnelis:
Galimai tarpusavyje buvusių susijusių ide. priesagų *-tlo-, *-tro-, *-tʰlo-, *-tʰro- (fem. *-tlah₂-, *-trah₂-, *-tʰlah₂-, *-tʰrah₂-) priebalsio *-l- resp. *-r- pirminė distribucija priklausiusi nuo šaknies struktūros. Priebalsis *-r- pasitaikydavęs po šaknų, sudėtyje jau turėjusių sklandųjį priebalsį, o priebalsis *-r- – visur kitur (buvęs nežymėtasis narys). Baltų ir slavų kalbose paprastai apibendrintas priesagos variantas su *-l-. Vedinių su ide. *-l- pavyzdžiai: […] ide.*st(a)h₂-tlo- (> *-tʰlo-, plg. lo. stăbulum, kimrų cystadl, s. ang. staþol, lie. stãklė ‘pole’ […].
Šaltinis:
Olsen 2010b, 36

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas