Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stãlas
Straipsnelis:
stalis E. 219 „Tisch“ [ir kt.]: lie. stãlas, sl. stolъ „t. p.“, apie tai Walde Vrgl. Wrtb. II 607 bei 645.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 313
Antraštė:
stalas
Straipsnelis:
Lie. stalas, pr. stalis (acc. sg. stallan), s.-kr. stol, r. stol ir t. t., bendras sl., gimin. s. sl. stolŭ „sostas“, go. stōls „kėdė“ ir t. t., visi < ide. *stel-, šalia *stā- „stovėti“. Kitose k. šią sąv. žymin. žodžiai dažniausiai siejami su sąv. „padėklas, lenta“ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 483
Antraštė:
stãlas
Straipsnelis:
Lie. stãlas, prasl. *stel’c – *stolъ, go. stols „kėdė“.
Šaltinis:
Варбот 1983, 63
Antraštė:
stãlas
Straipsnelis:
žr. staltiesė
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas