Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stáltiesė
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos pavyzdžiai su sinkopuotu pokirtiniu balsiu (jei po sinkopės susidaro VR tipo diftongas [R = , , r, l, m, n], jis gauna akūtą): […] stáltiesė greta stãlatiesė – dūrinys iš stãlas ir postverbalinio kamieno nuo tiesiù, tiẽsti […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas