Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stambùs
Straipsnelis:
Oset. stawd/(æ)stavd ‘storas; stambus’. – Galėjo kilti iš stāuta-, *stāfta- arba *stāvda (ide. pagrindas *stā-). Pastaruoju atveju plg. s. i. stabdha- ‘kietas; stiprus’ (iš stabh- ‘stiprėti’). Toliau: pechlevi staft, part. ᵃstaft (’stft: Boyce 184), jazg. stůrd ‘tankus’, stəvdag ‘nuosėdos; tirščiai’ (Эдельман. Язг. 112), sakų eṣṭavana- ‘firm’ (BSOS 1940 VIII 122) ‘kietas, tvirtas, galingas, masyvus’, av. stavah- ‘jėga, stormas’, armėnų stʿvar ‘storas’, lie. stambùs; su formantu -ra-: persų sitbar ‘storas, tvirtas; grubus’, av. stawna- ‘kietas; stiprus’. Pagal šaknį čia priklauso ir oset. styr/ stur ‘didelis’. Prie oset. priartėja, matyt, ir čečėnų stomma ‘storas’, stamdala ‘storėti’. Вс. Миллер. ОЭ III 168; Gr. 30; Hübschmann. Oss. 55; Horn. Gr. 158; Bailey KhT VI 370.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ III, 145
Antraštė:
stambùs
Straipsnelis:
Toch. B çāmp- (taip pat çomp-) „būti pasitikinčiam, pasipūtusiam“ formose: veiksmažodinis būdvardis II çāmpālle, veiksm. būdv. I çompolle, daiktavardinis vedinys çāmpa (acc. sg.) „išdidumas“ = A çāmpāṃ (taigi pastaroji forma rodo, kad veiksmažodis A çāmp- = B çāmp-). Šis veiksmažodis yra giminiškas su s. i. stabh-, stambh- „sulaikyti, sutvirtinti“ su stabdhá- „sutvirtintas, kietas, standus, pretenzingas; garbėtroška“, stabdhatār, -tva- „kietumas, pagyrūniškumas“, stambha- „stulpas, ramstis; sustiprinimas, pretenzija, garbės troškimas“, stambha- „stulpas, ramstis; sustiprinimas, pretenzija“, gr. ἀστεμφής„nepajudinamas, kietas, atkaklus“, στόμφος„nenatūralumas“, στόμφαξ„nenatūralus“, στομφάζω„griebtis pompastiškų žodžių“, lie. stem̃bti „widerstreben Widerstand [473] leisten“, stambùs „grob, stark“ ir t. t. < ide. *ste(m)bh- arba *ste(m)b- (plg. Frisk GEW II 788). Toch. çāmp- reprezentuoja formą su -b- kaip ir gr. στέμβω„purtyti, kratyti trypiant; blogai su kuo nors elgtis“, στόβος„gyrimasis“, s. v. a. stampfōn „trypti“ ir t. t.: ide. *-mbh- būtų, iš tiesų, davusi toch. -m- kaip A kam, B keme „dantis“ < *g̑-. Be to, stembh- ir t. t. randame toch. A ṣtäm-, B stäm- „stovėti, rastis, būti“.
Šaltinis:
Windekens 1976, 473–474
Antraštė:
stambùs
Straipsnelis:
K. Liukkoneno siūlomos naujos geros suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. sampi ‘Stör, a fish’ < *stambē, plg. lie. stambì ~ masc. stambùs – tinkanti šiai žuvų rūšiai metafora […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 191
Antraštė:
stambùs
Straipsnelis:
Pasak recenzento, Liukkonenas darbe „Baltisches im Finnischen“ aptaria dvejopą baltų garsų substituciją Pabaltijo finų kalbose: bl. žodžio pradžios st- > s- arba t-. Substituciją s- Liukkonenas iliustruoja suom. sampi ‘store (Acipenser sturio)’ < *stambē, plg. lie. stambùs; suom. suo ‘purvs’, suoja ‘aizsegs, nojume’, Suomi ‘Suomija’.
Šaltinis:
Vaba 2001, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas