Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stãtas
Straipsnelis:
[Recenzuojama W. Smoczyńskio knyga, Laringalų teorija ir lietuvių kalba, Vilnius, 2006]. Lie. stãtas, statýti kyla iš *sth₂‑tó‑ (plg. s. i. sthitá-, gr. στατός, lo. status), o ne iš *sth₂‑etó‑ (kaip mano Smoczyńskis). Veikiausiai baltų-slavų kalbose laringalai tarp priebalsių išnyko ne pirmame skiemenyje, bet pirmame skiemenyje vokalizavo kaip *a.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2008a, 119–120
Antraštė:
stãtas
Reikšmė:
status
Straipsnelis:
žr. aštras
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 5–6

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas