Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
statula
Straipsnelis:
Žodžiai, žym. sąv. „statula“, kaip taisyklė nesusiję su v. „iškalti“ (išskyrus iš lo. k. kilusius ž., pvz. lie. skulptūra, ang. sculpture ir t. t.). Dažniausiai šią sąv. žym. žodžiai susiję su šiomis sąvokomis: „papuošimas“, „kolona“, „figūra“, „forma, pavidalas“, „panašumas“, „atvaizdas“ ir t. t. Lie. statula (vietoje anksčiau vartoto stovyla) iš silpnojo laipsnio ide. *stā- „stovėti“, panašiai kaip statymas „pastatas“ ir t. t. Plg. s. ang. staþol „pamatas, atrama“.
Šaltinis:
Buck 1949, 628

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas