Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stẽbulas
Reikšmė:
ypatingas, nepaprastas
Straipsnelis:
Lie. kalboje vos keletas *-lo- priesagos darinių, besisiejančių su u- kamieninėmis formomis, pvz., stẽbulas ‘ypatingas, nepaprastas’ BB 2 Moz 8,22 (Bezzenberger 1877, 326). Plg. stebė́tis, stebùs ‘stebuklingas, nuostabus’ (LKŽ XIII 734).
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas