Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stẽpas
Straipsnelis:
Het. istap(p)- ‘uždaryti, aptverti, apsupti, užkimšti, užtvenkti’ [471]…[472]…[473]. Kad ši het. leksema dažnai rašoma su geminata -pp-, tai šitas dalykas rodo, jog čia turime reikalo su *p. Vadinasi, *step-, pvz., istāphe < *stópA₁ey. Aiškus atitikmuo (IEW 1011–3) yra šaknis *step- (lie. stẽpas ‘apopleksija’, stapi̇̀nti ‘have an erection’, s. sl. stǫ ‘(tvirtai, sunkiai) žengti’, stopa ‘pėda’), *steb- (gr. στέμβω ‘blogai elgtis, įžeisti, bartis’, s. ang. steppan ‘žingsnis, eisena’), *stebh- (gr. στέφω ‘put around, pinti’ ἀστεμφής ‘tvirtas’, s. i. stabh- ‘sutvirtinti, paremti’, stambha- ‘stulpas, kolona’, s. isl. stefja ‘curb, sulaikyti, išlaikyti, suvaržyti (narus)’, s. ang. stæf ‘lazda’, lie. stãbas ‘stulpas’, stam̃bas ‘kelmas’).
Šaltinis:
Puhvel HED II, 471–474

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas