Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stérkas
Straipsnelis:
Starkis E. 564 ‘Zander, sterkas (žuvis)’: lie. stérkas ‘t. p.’, la. starks II, apie tai Nydermanas FBR VII 8.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 314
Antraštė:
stérkas
Reikšmė:
pikerperch
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žuvų pavadinimai]. Pr. starkis ‘Czandis’ (E 564) = ‘Zander, pikerperch, Sander lucioperca, Perca lucioperca’ < *starkⁱs < *starkas arba *starkīs (M IV, 151; T 436). Bl: lie. stérka(s), trm. (Klp.) stárkas, -is ‘pikerperch’, plg. upėvardį Star̃kė, Star̃k-upis (Vanagas 1981, 314). La. stā̆rks, ste̦̦rks ‘t. p.’, stārķis ‘a kind of fish’ (F 897). Dėl semantikos skirtumų ryšys su lie. ster̃kus & star̃kas ‘stork’ (žr. star̃kas) abejotinas. Įtikinamiau juos sieti su lie. strakùs ‘hurting’ arba straksė́ti/streksė́ti ‘Sprünge machen, (herum)hupfen’ (F 918, 920) ir su tikriausiai giminišku sl. *stъrkauti > č. strkat, žem. sorb. storkác ‘to push’ arba *strěkauti > bžn. sl., s. r. strěkati, r. strekát ‘to Pierre, sting’ (Machek 1968, 582. Iš šio – bulg. strekásty, r. strekástnyj ‘in speckled spots’ (Vasmer III, 773–74), kuris galėtų apibūdinti sterko pelekus.
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 118

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas