Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stìgti
Straipsnelis:
Germ. stenkw-a- 'stoßen' (go. stigqan 'zusammenstoßen', s. isl. støkkva 'springen, stürzen, herabfallen, entspringen; bespritzen', s. ang. stincan 'springen, hüpfen; riechen', vok., fryz. stjonke 'stinken', s. v. a. stinkan 'duften, riechen' [471]) šte reikšme laikytina 'stoßen', nors paliudyta kelios kitokios reikšmės. Germ. stenkw-a- neturi jokios etimologijos. Svarstytinos trys galimybės. Antroji, lie. sti̇̀gti, stingù 'pasigesti, išsiversti, apsieiti (be ko), entbehren', refl. 'nustebus žiūrėti, sustingti, nekrutėti' (apie kitas dvi galimybes žr. tekste, bent ten lie. žodžiai neminimi).
Šaltinis:
Seebold 1970, 471–472
Antraštė:
sti̇̀gti
Straipsnelis:
E. Frenkelio žodyno lie. sti̇̀gti 1˚, stýgti, stýgoti ‘(kur nors) ramiai stygsoti, nejudėti, ramiai, santūriai elgtis’ yra giminiškas su slovk. stih arba stiha ‘laisvalaikis’: máš stihu ‘laisvo ramaus laiko turi užtenkamai’ (iš rašytojos Timrava raštų).
Šaltinis:
Machek 1966, 172
Antraštė:
stìgti
Reikšmė:
ruhig sein, stillhalten
Straipsnelis:
Go. stiwiti ‘Geduld, geduldiges Ertragen’ neturi aiškios etimologijos. Senas palyginimas su s. i. títikṣati ‘hält aus, erdultet’, lie. stìgti ‘ruhig sein, stillhalten’ (iš vienos šaknies *stei̯gʷʰ- ‘ausharren’) yra neteisingas, nes lie. stìgti priklauso lie. steĩgti ‘(be)gründen, errichten’ lizdui (plg. ide. *stei̯gʰ- ‘steigen, schreiten’, žr. Fraenkel, LEW, 899, 905), o s. i. títikṣati yra dezideratyvas iš s. i. téjate ‘ist scharf’ arba iš tyaj- ‘verlassen’.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 479

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas