Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stil̃bti
Straipsnelis:
Nagrinėjami baltų ir slavų kalbų šaknų su /*/ refleksai. Etimologiniai dubletai apima 8 šaknis: 5) lie. stil̃bti, la. stil̃bs // lie. stul̃bas, la. stulbs.
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 47–48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas