Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stoginė̃
Reikšmė:
Heuschuppen, Scheune, Schutz-, Schirmdach
Straipsnelis:
Tam tikrų vietovardžių bl. praforma *Stēge sietina su pr. steege ‘schewer’ (SPV 256), su balsių kaita – stōgis (ib. 257) ‘Dach’ ir ap-stōkle (abstocle) ‘sturtcze’ (ib. 136), plg. lie. apeliatyvus stoginė̃, stóg- ‘Heuschuppen, Scheune, Schutz-, Schirmdach’ (LEW 911) ir vandenvardžius su balsių kaita Stegìnė (Stagìnė), Stegìnis (Stagìnis).
Šaltinis:
Schall 1966, 30

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas