Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stomuõ
Straipsnelis:
Gr. στήμων, dor. στᾱ́-, gen. -μονοςm. ‘vertikali audimo staklių grandinė’ […]. Reikšmė ‘grandinė’ gr. στήμωνpriklauso senajam audimo technikos žodynui ir reikšme atliepia lo. stāmen n.: dėl žodžių su -ων, kurie galėjo būti senieji neutra, plg. Benveniste, Origines 122 ir toliau, su balsiu -men/-mon. ų kalbose dar turime, pvz., lie. stomuõ, gen. -meñs, germ. kalbose go. stomin (dat.) = gr. ὑπόστασις; s. i. sthā́-man n. ‘vieta’ tiksliai atliepia gr. στῆμαn. ‘vyro varpa’ su nuliniu priesagos balsiu. Su šaknies balsiu gr. στώμιξ·δοκὶςξυλίνη(Hes.), plg. galbūt lie. stuomuõ, o dėl priesagos r. trm. stamik; nulinis voaklizmas žodžiuose στάμνοςbei σταμῖνες, žr. šiuos žodžius. Dar plg. Pokorny 1007 ir toliau.
Šaltinis:
Chantraine DEG 4, 1055

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas