Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
strėla
Straipsnelis:
Prasl. стрѣла (< *strěla: bulg. стрела́, s.-kr. струjѐлa, slov. strẹ́la ‘strėlė’ ir kt.) yra ide. kilmės (žr.: Kiparsky V. Russische hist. Gram. Bd. III, Heidelberg, 1957, 36), plg. la. strȩ̄la ‘strėlė, juosta, vėjo gūsis, srovė’, lie. strėla, s. v. a., v. v. a. strâle, vok. Strahl ‘spindulys’, s. ang. strǣl, v. ang. strale, norv. trm. strīla – visos leksemos ne skoliniai iš sl. (Фасмер III 774; Buck 1389–1390).
Šaltinis:
Одинцов 1983 (1985), 114

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas