Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
strė́plė
Straipsnelis:
strė́plė, strė̃plė ‘kojinė’. K. Būga kildino iš tarminės vok. Strumpf ‘t. p.’ formos (K. Būga II 222; Alm 120; FrnW 921). Tačiau labiau įtikinamas F. Hinzės aiškinimas, jog šio skolinio šaltinis yra vokiečių kalbos žodis, sietinas su vok. streifen ‘raitoti, mauti’, plg. dar vok. Streifling ‘kojinė be pėdos’ (Hinze 34–36). Yra šis skolinys ir lenkų kalboje, plg. kaš. strefla, le. trm. strefla ‘t. p.’ (Karłowicz VI 452). Fiksuojamas Mažosios Lietuvos raštų kalboje nuo XVII a. (C II 1008; B; K 408; N 506; KŽ 2270; LKŽ XIII 953). Dar žr. strė́plė. [Hinze, Baltistica 21 (1), 1985, 33–36; Karłowicz, Kryński, Niedźwiedźki Słownik języka polskiego, 1–8, Warszawa, 1900–1927]
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 109
Antraštė:
štrė́plė
Straipsnelis:
štrė́plė "kojinė". Randamas Mažosios Lietuvos žodynuose nuo XVII a. (Lex 85; R 153, 345; MŽ 281, 461; [K 439]; N 530; KŽ 2440; LKŽ XV 306). žr. strėplė
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 112
Antraštė:
štrė́plė
Straipsnelis:
žr. stėplė
Šaltinis:
Hinze 1985, 34–36

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas