Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
strajà
Reikšmė:
gebrückter, mit Stroh ausgestreuter Stall
Straipsnelis:
[Recenzuojamas V. Kiparskio rusų istorinės gramatikos trečias tomas, kuriame aptariami ir literatūrinėje rusų kalboje vartojami baltizmai]. Baltų-slavų periodui skiriama r. строй ‘Ordnung’ – lie. strajà ‘gebrückter, mit Stroh ausgestreuter Stall’, nors pastarasis yra skolinys iš vok. Streu ‘kraikas’ ir su r. строй nesietinas (žr. A. Sabaliauskas, LKK, 1970, t. XII, p. 51–53.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1977, 384

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas