Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
strautas
Reikšmė:
srovė, (lietaus) upokšnis
Straipsnelis:
Lie. strautas ‘srovė, (lietaus) upokšnis’ < la. strauts: strautasstrauts, straume; dar žinomas iš palatvės, labiau į vakarus. Kiti, neskolintiniai, šios šeimos žodžiai Miežinio žodyne savo fonetika aiškiai skiriasi nuo šio leticizmo, plg. sriaumē, sriaunus ir kt.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas