Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
strazdà
Straipsnelis:
žr. strazdas
Šaltinis:
Stundžia 1978, 116

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas