Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
strebulė
Reikšmė:
miškinis skudutis, Angelica silvestris L
Straipsnelis:
Lie. strebulė ‘miškinis skudutis, Angelica silvestris L’ (griežtai neskiriant nuo kitų skėtinių šeimos augalų) < la. (Miežinio) striebule, džn. (ir bendr. k.) striebulis: strebulē, gurgždissaute, striebule…; Barono žodyno 134 reikšmė ‘švent(a)garšvė, Archangelica’ nustatyta, matyt, pirmiausia žiūrint r. дягиль(ник) reikšmės, tačiau r. vertimas lemiamos svarbos čia neturi, nes žodžiu дягль rusų tarmėse neskiriant vadinama Angelica silvestris L. ir Angelica officinalis Hoffm.; visas pluoštas latviškų augalų pavadinimų, Ryterio prirašytų šalia lie. strebulė, vieningai rodo, kad čia Miežinio leticizmas nesvyruojant laikomas, kaip ir vėlesniame LBŽ, miškinio skudučio pavadinimu; tai, kad botanikai dabar žodžiu strebulė griebiasi norėdami pavadinti retesnį (Lietuvoje anksčiau nežinotą ir neturėjusį pavadinimo) augalą Ostericum palustre Bess. (- pelkinė strebulė, tad ir Ostericum Hoffm. – strebulė), jau nebėra paties Miežinio dalykas, tolesnio jo žodžių likimo faktas; LKŽ strebulė dar nurodytas iš Lelio, Kuršaičio žodyno.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 17

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas